Społem - Powszechna Spółdzielnia Spożywców Robotnik w Zamościu

7