Społem - Powszechna Spółdzielnia Spożywców Robotnik w Zamościu
non1 - PSS Społem Zamość

Kolejny rok (od ponad 10 lat) jesteśmy Laureatem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Ideą programu jest zachęcanie firm do zachowań etycznych oraz do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne. Firmy – Laureaci potwierdzają tezę, że etyka i biznes nie są sprzeczne. Podejmowane przez firmy decyzje biznesowe mogą być również społecznie odpowiedzialne.

Formy pomocy

Zakładamy, że chęć niesienia pomocy innym jest częścią natury człowieka. Staramy się pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Nasza pomoc przybiera różne formy:

Wsparliśmy

Nagrody i wyróżnienia