Społem - Powszechna Spółdzielnia Spożywców Robotnik w Zamościu

W 2024 roku „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Robotnik” w Zamościu obchodzi Jubileusz 105-lecia istnienia w pięknym mieście Zamościu, zwanym „Padwą Północy”. Zaszczytnym dla nas jest fakt, że swoją działalność prowadzimy w mieście wpisanym w 1992 roku na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości (UNESCO).

Wyrażamy przekonanie, że nasza firma, mająca długoletnią tradycję i doświadczenie w działalności produkcyjnej i handlowej, jak również umiejętność wdrażania nowoczesnych metod gospodarowania, będzie nadal cieszyć się zaufaniem dotychczasowych klientów, oraz będzie pozyskiwać nowych sprzymierzeńców.

Dzisiejsza działalność Spółdzielni to:

Od 2013 roku funkcjonuje w naszej Spółdzielni program lojalnościowy “Społem znaczy razem”, gwarantujący naszym Klientom wymianę zgromadzonych punktów na bony towarowe.

Ostatnie dwudziestolecie to okres licznych inwestycji w placówki handlowe i zakłady pprodukcyjne, aby zapewnić naszym Klientom komfort i miłą atmosferę codziennych zakupów. W 2008 roku otworzyliśmy nasz pierwszy sklep poza Zamościem – w Tomaszowie Lubelskim. Dziś w tym mieście działają 2 nasze placówki handlowe. Naszym najmłodszym dzieckiem jest sklep nr 44, wybudowany od podstaw w Żdanowie koło Zamościa – został on oddany do użytku w styczniu 2020 roku.

Według stanu na 31.12.2022 roku Spółdzielnia zrzesza 311 członków i zatrudnia 359 pracowników.

Zarząd

Od 13 lutego 2004 roku Spółdzielnią kieruje Zarząd w składzie:

Maria Wawrzaszek-Gruszka – Prezes Zarządu

Ponadto w Spółdzielni:

Średnią kadrę kierowniczą tworzą następujący pracownicy:

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółdzielni została wybrana w sierpniu 2020 roku na 4-letnią kadencję i działa w 7-osobowym składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Ryszard Jedut
Zastępca Przewodniczącego – Krystyna Wiatrzyk

Członkowie:

Bernarda Iwanicka
Henryka Matwiejczuk
Kazimiera Ćwik
Małgorzata Wołoch
Barbara Harasim

 

Dowiedz się więcej