Społem - Powszechna Spółdzielnia Spożywców Robotnik w Zamościu
PR_CH_FARMERSKI_sRGB_sh - PSS Społem Zamość

Chleb farmerski

0,40 kg

Producent